Chào mọi người, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo thanh công cụ đẹp cho blogspot bằng HTML, Javascript và CSS. Kèm bên phải màn hình, có nút mở rộng khá đẹp. Để rõ hơn thì bạn hãy xem demo.
Live Demo
Tạo thanh công cụ với hiệu ứng tuyệt đẹp cho Blogspot

Chèn CSS

Bạn chèn CSS vào trước thẻ ]]></b:skin>

/* Side Panel */

.side-panel {
  position: fixed;
  width: 40px;
  top: 35%;
  right: 0;
  background-color: #37393e;
  z-index: 99999999;
  transition: all 0.3s ease 0s;
  -moz-transition: all 0.3s ease 0s;
  -webkit-transition: all 0.3s ease 0s;
  -o-transition: all 0.3s ease 0s;
  -ms-transition: all 0.3s ease 0s
}

.side-panel.hidden-login .sp-item-popup .sp-item-sub-popup {
  margin-top: 0
}

.side-panel .sp-item {
  position: relative;
  display: block
}

.side-panel .sp-item.scroll-top-page-item {
  margin-bottom: 10px
}

.side-panel .sp-item.blog-item {
  margin: 8px 0 0
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title {
  cursor: pointer;
  padding: 2px 0;
  z-index: 12;
  margin: 2px 0;
  position: relative;
  display: block
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span {
  font-size: 11px;
  display: block;
  color: #fff;
  text-align: center
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.cart-num,
.side-panel .sp-item .sp-item-title span.compare-num {
  height: 16px;
  right: 15px;
  top: 0;
  width: 16px;
  line-height: 16px;
  background-color: red;
  border-radius: 50%;
  color: #fff;
  display: inline-block;
  font-size: 10px;
  position: absolute;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-weight: 700
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.main-nav-icon {
  display: block;
  margin: 0 auto
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite {
  height: 30px;
  width: 30px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_acount {
  background-position: -46px 0
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_following {
  background-position: -48px -37px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_cart_2 {
  background-position: -46px -73px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_news_2 {
  background-position: -128px -38px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_comparing {
  background-position: -91px -385px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_blog {
  background-position: -47px -111px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_delivery {
  background-position: -160px -675px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_hotline {
  background-position: -200px -300px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_set_up {
  background-position: 2px -375px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_change {
  background-position: -158px -770px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_after_market {
  background-position: 0 -415px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_payment {
  background-position: -46px -298px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_chat {
  background-position: -46px -334px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-icon_top {
  background-position: -46px -373px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-logo-nk {
  background-position: 0 -856px;
  height: 27px;
  width: 158px;
  margin: 9px 0 0
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title span.sprite-cart-3 {
  background-position: -1px -755px;
  width: 31px;
  height: 27px;
  position: absolute;
  right: 12px;
  top: 10px
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title:hover {
  background-color: #ffe700
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title:hover .sp-item-tip {
  -webkit-animation-name: sp-item-tip;
  animation-name: sp-item-tip
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title .sp-item-tip {
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
  font-size: 12px;
  line-height: normal;
  display: flex;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-flex;
  flex-direction: column;
  -webkit-flex-direction: column;
  -moz-flex-direction: column;
  justify-content: center;
  opacity: 0;
  position: absolute;
  right: 70px;
  top: 0;
  width: 85px;
  height: 35px;
  padding: 0 5px;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
  color: #fff;
  background-color: #6a6a6a;
  -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  -moz-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  -webkit-animation-duration: 0.2s;
  animation-duration: 0.2s;
  -webkit-animation-fill-mode: both;
  animation-fill-mode: both;
  visibility: hidden
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title .sp-item-tip:after {
  border: 5px solid transparent;
  content: "";
  position: absolute;
  top: 12px;
  right: -8px;
  border-left-color: #6a6a6a
}

.side-panel .top-docker .account-item,
.side-panel .top-docker .cart-item,
.side-panel .top-docker .news-item,
.side-panel .top-docker .comparing-item {
  display: none
}

.side-panel .middle-docker .service-nk {
  display: none
}

.side-panel.extend {
  top: 0;
  width: 55px;
  bottom: 0
}

.side-panel.extend .sp-item .sp-item-popup {
  right: 55px
}

.side-panel.extend .sp-item .sp-item-title:hover .sp-item-tip {
  -webkit-animation-name: sp-item-tip-extend;
  animation-name: sp-item-tip-extend
}

.side-panel.extend .display-docker p .icon-display:after {
  content: "\f103"
}

.side-panel.extend .top-docker {
  position: absolute;
  top: 40px;
  width: 100%
}

.side-panel.extend .top-docker .account-item,
.side-panel.extend .top-docker .cart-item,
.side-panel.extend .top-docker .news-item,
.side-panel.extend .top-docker .comparing-item {
  display: block
}

.side-panel.extend .middle-docker {
  position: absolute;
  top: 45%;
  width: 100%
}

.side-panel.extend .middle-docker .service-nk {
  display: block
}

.side-panel.extend .bottom-docker {
  bottom: 0;
  position: absolute;
  width: 100%
}

.side-panel .display-docker p {
  text-align: center;
  background: #ffe700 none repeat scroll 0 0;
  margin: 0 0 10px 0;
  cursor: pointer;
  padding: 6px 0
}

.side-panel .display-docker p .icon-display:after {
  color: #fff;
  content: "\f102";
  font-size: 14px;
  font-weight: 700
}

.side-panel .bottom-docker .contact-nk {
  display: none
}

.side-panel.extend .bottom-docker .contact-nk {
  display: block
}

.sprite {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  font-size: 0!important
}

.sprite {
  background-image: url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI7shA_QJdrf1eRzhA6vCFm63bgYaosBZOPB2DntLPuWeM7mbD4n6hGXKoKQqqoZzQFwSAzaPoc9k-S30bP9Lbv9koe5I8fKX9TH3-BHt48SKgiRaG9-vz900UuB9NfsrqGOK423SprDbB/s1600/sprite_iris_tips.png);
  background-repeat: no-repeat
}

.display-docker {
  height: 40px;
}

.side-panel .hidden-login {
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
}

.side-panel .sp-item .sp-item-title {
  min-width: 40px;
  max-width: 55px;
}

@keyframes sp-item-tip {
  from {
    opacity: 0;
    right: 70px;
    visibility: hidden
  }
  to {
    opacity: 1;
    right: 40px;
    visibility: visible
  }
}

@-webkit-keyframes sp-item-tip {
  from {
    opacity: 0;
    right: 70px;
    visibility: hidden
  }
  to {
    opacity: 1;
    right: 40px;
    visibility: visible
  }
}

@keyframes sp-item-tip-extend {
  from {
    opacity: 0;
    right: 70px;
    visibility: hidden
  }
  to {
    opacity: 1;
    right: 55px;
    visibility: visible
  }
}

@-webkit-keyframes sp-item-tip-extend {
  from {
    opacity: 0;
    right: 70px;
    visibility: hidden
  }
  to {
    opacity: 1;
    right: 55px;
    visibility: visible
  }
}

Chèn HTML

Bạn chèn HTML vào sau thẻ <body>
<!-- Side Panel -->
<div class='side-panel hidden-login'>
<div class='sp-item display-docker'>
<p><i class='fa icon-display'></i></p>
</div>
<div class='top-docker'>
<div class='sp-item account-item ty-dropdown-box'>
<div class='sp-item-title sp-item-account ty-dropdown-box__title cm-combination'> <a rel="nofollow" href="/p/my-account.html"><span class='sprite sprite-icon_acount main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Tài khoản<br/> của tôi</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item follow-orders-item ty-dropdown-box'>
<div class='sp-item-title ty-dropdown-box__title cm-combination'> <a href='/p/my-orders.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_following main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Tra cứu<br/> đơn hàng</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item blog-item'>
<div class='sp-item-title'>
<a href='/p/cart.html' rel='nofollow'> <span class='sprite sprite-icon_cart_2 main-nav-icon'/> </a>
<div class='sp-item-tip'>Giỏ hàng</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item news-item ty-dropdown-box'>
<div class='sp-item-title ty-dropdown-box__title cm-combination'> <a href='/p/checkout.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_news_2 main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Thanh toán</div>
</div> 
</div>
<div class='sp-item blog-item'>
<div class='sp-item-title'>
<a href='/search?&max-results=6' rel='nofollow'> <span class='sprite sprite-icon_blog main-nav-icon'/> </a>
<div class='sp-item-tip'>Tin tức</div>
</div>
</div>
</div>
<div class='middle-docker'>
<div class='sp-item service-nk'>
<div class='sp-item-title'> <a href='/p/bao-hanh-doi-tra.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_delivery main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Giao nhận<br/> tiện lợi</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item service-nk'>
<div class='sp-item-title'> <a href='/p/huong-dan-mua-hang.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_set_up main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Tư vấn<br/> tận tình</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item service-nk'>
<div class='sp-item-title'> <a href='/p/bao-hanh-doi-tra.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_change main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Đổi trả<br/> dễ dàng</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item service-nk'>
<div class='sp-item-title'> <a href='/p/cam-ket-ban-hang.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_after_market main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Hậu mãi<br/> chu đáo</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item service-nk'>
<div class='sp-item-title'> <a href='/p/dat-hang-thanh-toan.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_payment main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Thanh toán<br/> linh hoạt</div>
</div>
</div>
</div>
<div class='bottom-docker'>
<div class='sp-item contact-nk'>
<div class='sp-item-title contact-nk'> <a href='tel:01234567890' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_hotline main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Hotline</div>
</div>
</div>
<div class='sp-item'>
<div class='sp-item-title'> <a href='https://iris-tips.blogspot.com/p/contact.html' rel='nofollow'><span class='sprite sprite-icon_chat main-nav-icon'/></a>
<div class='sp-item-tip'>Liên hệ</div>
</div>
<div/>
</div>
<a href="#top" id="smoothup"><div class='sp-item scroll-top-page-item'> 
<div class='sp-item-title'><span class='sprite sprite-icon_top main-nav-icon'/>
<div class='sp-item-tip'>Lên đầu trang</div>
</div>
</div></a>
</div>
</div>

Chèn javascript

Bạn chèn javascript vào trước thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function( $ ){
$('.display-docker').click(function() {
if($('.side-panel').hasClass('extend'))
{
$('.side-panel').removeClass('extend');
}
else
{
$('.side-panel').addClass('extend');
}
});
});
jQuery(document).ready(function($){
$(window).scroll(function(){
if ($(this).scrollTop() < 200) {
$('#smoothup') .fadeOut();
} else {
$('#smoothup') .fadeIn();
}
});
$('#smoothup').on('click', function(){
$('html, body').animate({scrollTop:0}, 'slow');
return false;
});
});
</script>
Source code: iris-tips.blogspot.com
Mọi bài viết đều thuộc bản quyền Bác Sĩ Windows, được viết bởi Admin. Hãy thể hiện mình là người văn minh, có văn hóa bằng cách copy ghi rõ "Nguồn: www.bacsiwindows.com". Tìm hiểu thêm
Tác giả: Vũ Trường
Ngày đăng: 11/1/18 lúc
Tổng số bình luận: 0
VỀ TÁC GIẢ
Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những tiêu chí hàng đầu là Uy tín - Chất lượng - Lòng tin. Đã có nhiều người tin tưởng và sử dụng dịch vụ cao cấp của chúng tôi, bạn có phải là người tiếp theo?

BÌNH LUẬN (0)